Wonen in het buitenland

Steeds meer mensen willen een huis kopen in het buitenland. In veel gevallen gaat het om een tweede woning. Ook mensen die in het grensgebied wonen en werken overwegen vaak de aankoop van een woning in het buitenland. U krijgt in dat geval te maken met andere fiscale regels. Ook moet u zich realiseren dat de mogelijkheden om een huis te financieren bij een geldverstrekker in Nederland in veel gevallen zeer moeilijk is.

Fiscale regels
Als u in Nederland werkt en belasting betaalt, maar u woont in het buitenland dan is de hypotheekrente in principe aftrekbaar, mits kan worden aangetoond dat het gaat om het hoofdverblijf van de belastingplichtige. Het begrip "hoofdverblijf" is sinds de invoering van het nieuwe belastingstelsel (1 januari 2001) een belangrijk gegeven: het gaat dan om de feitelijke plaats waar uw maatschappelijke, sociale en economische leven zich afspeelt. De hypotheekrente voor een tweede woning (in Nederland of het buitenland) is in geen geval aftrekbaar, u kunt immers maar over één hoofdverblijf beschikken.

Financiering
De financiering van een woning in het buitenland bij een Nederlandse geld-verstrekker is in de praktijk erg lastig. Dit wordt veroorzaakt door de juridische risico's die een geldverstrekkende instantie kan ondervinden bij een gedwongen verkoop van het onderpand. Mocht u op enigerlei wijze niet aan uw verplichtingen kunnen voldoen dan zal via een lastige juridische manier het onderpand opgeëist worden. Gaat een geldverstrekker toch over tot een hypothecaire lening dan is dat omdat zij een groot financieel vertrouwen hebben in hun cliënt en/of zij mogelijkheden zien om via buitenlandse vestigingen enigszins zicht te houden op hun 'financiële risico'. Wel nemen de mogelijkheden toe, vooral als het gaat om tweede woningen in België en Frankrijk. Feitelijk betekent het echter altijd dat u over een aanzienlijke som eigen geld moet beschikken om een dergelijke tweede woning te kunnen aanschaffen.

Erfrecht
Als u een tweede woning in het buitenland tot uw beschikking hebt, is het verstandig om eens te kijken naar de overeenkomsten tussen dat land en Nederland. Veel eigenaars, of laten we duidelijker stellen, veel erfgenamen komen namelijk voor een verrassing te staan als de eigenaar van de tweede woning in het buitenland komt te overlijden. In veel van de gevallen moet namelijk dubbel successiebelasting worden betaald, namelijk zowel over alle onroerende goederen in Nederland, als mede in het buitenland over alle onroerende goederen. In dit laatste geval ook over de onroerende goederen in Nederland. Laat u daarover bij de notaris goed informeren. Het kan veel problemen voorkomen.