Bestaand of nieuwbouw?

Regelmatig krijgen we de vraag voorgelegd wat aantrekkelijker is, een nieuwe recreatiewoning of een bestaande. Deze vraag is niet altijd even eenvoudig te beantwoorden. De beslissing over nieuwbouw of bestaand kan deels afhangen van uw persoonlijke voorkeur voor een bepaalde bouwstijl.
Maar er zijn ook andere zaken die een rol kunnen spelen bij de keuze, zoals gemak van onderhoud, de omgeving of financiële aspecten.

Bestaande woning
We hebben een aantal punten opgenomen, die meer inzicht geven en de beslissing over welke vorm kan vergemakkelijken. We nemen eerst puntsgewijs de bestaande bouw onder de loep.

Voordelen
Meer en gevarieerder aanbod beschikbaar.
Prijs onderhandelbaar (niet altijd een voordeel).
Vaak relatief korte tijd tussen koop en overdracht.
Overnemen roerende zaken.
Woonomgeving is al ontwikkeld.
Geen bouwrente.

Nadelen
Mogelijk achterstallig onderhoud (extra financiering).
Meer onderhoudskosten eerste jaren.
Extra kosten voor bouwkundig onderzoek.
Bestaande keuken en badkamer niet in overeenstemming met eigen smaak.
Elektriciteit, verwarming en isolatie mogelijk niet in goede staat.
Verandering in bestaande indeling tegen hoge kosten.
Overdrachtsbelasting, kosten makelaar, transportakte kosten en taxatiekosten.

Voor een nieuw te bouwen recreatiewoning zijn de volgende punten van belang bij uw afweging.

Voordelen

Geen achterstallig onderhoud, alles is nieuw.
Minder onderhoudskosten eerste jaren.
Invloed uitoefenen op indeling en afbouw.
Keuken en badkamer naar eigen keuze.
Tuinaanleg en erfafscheiding naar eigen keuze, alhoewel dat met name op recreatieparken gebonden is aan de grootte van de beschikbare kavels.
Elektriciteit, verwarming en isolatie volgens 'moderne maatstaven'.
Geen overdrachtskosten, kosten makelaar, transportakte kosten en taxatiekosten.
Mogelijke rentekorting bij sommige geldverstrekkers gedurende eerste rentevast periode.

Nadelen
Weinig en ongevarieerd aanbod beschikbaar. Hier is echter een duidelijke kentering zichtbaar, want het beschikbare aanbod neemt met de dag toe.
Prijs niet onderhandelbaar.
Lange periode tussen koop en oplevering.
Beslissen op basis van tekening / schetsen.
Kans op gebrekkige oplevering / afwerking.
Extra kosten voor opleveringskeuring.
Woonomgeving is vaak nog in ontwikkeling.
Extra kosten voor tuinaanleg en erfafscheiding.
Bouwrente.

Bovenstaande overwegingen kunnen uw keuze beïnvloeden. De punten zijn hier wat zwart/wit gesteld, maar geven wel een duidelijk beeld van waar u rekening mee moet houden bij het kopen van een recreatiewoning.